پایان نامه ها

منابع مقاله b (3130)

4-4) زنجیره ارزشی LNG674-5) آیا LNG یک سوخت ایمن است؟704-6) استفاده از انرژی سرد LNG714-7) اصطلاحات علمی سوخت های دیگر754-7-1) ترکیبات LNG754-7-2) ترکیبات میعانات گاز طبیعی754-7-3) ترکیبات LPG76فصل 5: آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3122)

فصل دوم: لیزهای فیبری بریلوئین2-1- انتشار موج الکترومغناطیس در محیط های خطی و غیر خطی112-2- اثرات غیر خطی در فیبر های نوری122-3- اصول پراکندگی برانگیخته بریلوئین142-4- نظریه پایه152-5- فرایند فیزیکی192-6- بهره طیف بریلوئین22فصل سوم: تولید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق b (3119)

?-?-? رده سلولی موردمطالعه30?-?-? آماده‌سازی محیط کشت سلولی30?-?-? پاساژ سلولی31?-?-? شمارش سلولی32?-?-? انجماد و ذخیره‌سازی سلول‌ها33?-?-? ذوب کردن سلول‌های منجمد شده33?-?-? تهیه فرآورده عصاره پلاکتی مشتق از خون‌بند ناف34?-? بررسی اثر عصاره پلاکتی بر تکثیر ادامه مطلب…

By 92, ago