اثر بخشی : اثر بخشی در این مطالعه از میزان پاسخ مثبت دبیران به سؤالاتی است که راجع به فرضیات از آن پرسیده می شود که توسط پرسشنامه محقق ساخته بررسی و سنجیده می شود .
فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق
مقدمه
کاربرد فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگفت انگیزی در فراورده هاو فعالیت های کار و زندگی مردم به وجود آورده است . فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به سرعت ساختار اجتماعی و شیوه های زندگی مردم را در جهان تغییر می دهند و برای ایجاد”جامعه اطلاعاتی” که در آن تولید اطلاعات و دانش علمی هدف است، رو به گسترش اند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جوامع اطلاعاتی زبان و ادبیات جدید و خاص خود را دارند که ب ه کلی با ادبیات و مهارت های عصر کشاورزی و صنعت متفاوت است . در این عصر، که به قولی آن را عصردانایی هم گفته اند، جوامع برای توسعه خود به تولید و عرضه اطلاعات و دانش علمی میپردازند. در چنین جوامعی، فناوری اطلاعات و ارتباط نفوذ و تأثیر بسیار چشمگیری در فناور ی آموزشی، فنون و روش های آن به منظور کسب دانش، برنامه ریزی آموزشی و اجرای آن بر عهده دارند؛ به طوری که روز به روز اولویت های آموزش سنتی را به سرعت تغییر می دهند .به دیگر سخن، دانش و مهارت های رسمی به تدریج کمرنگ می شوند و اولویت های جدید مانند رشد عمومی و یادگیری خود – کنترل شده، ضرورت و اهمیت بیشتری می یابند . درحقیقت در همه فعالیت ها و زمینه های آموزشی، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیارمهم، مثبت و کارآمد است(رئوف، :137958 )
نفوذ گونه ای از آموزش دو سویه یا متعامل به کلاس های درس در کشورهای پیشرفته باعث شده است که رابطه معلم و شاگرد از اساس دگرگون شود و معلمان به جای ایفای نقش یک معلم کاملاً آگاه، در نقش یک راهنما ظاهر شوند . بدین ترتیب تعلیم گیرنده خود مسئولیت یادگیری را به عهده می گیرد . در این وضعیت، دانش پژوه دیگر به صورت یک گیرنده منفعل عمل نمی کند بلکه مشتاقانه با راهنمایی معلم و با توجه به نقاط ضعف و قوت ویش مسیر یادگیری را تعیین می کند البته بسته به شرایط سنی و ذهنی فراگیر می توان سئولیت بیشتر یا کمتری از معلم خواست . بدین ترتیب کامپیوتر با طرح پیشنهادی در هرمرحله از تعلیم، فراگیر را به مرحله بع دی یا حتی توقف او در مرحله فعلی محدود می کند . با واگذاری ارزشیابی کار فراگیر به کامپیوتر، معلم اکنون بیشتر شبیه تکنولوژیست آموزشی عمل می کند که با استفاده از نرم افزارهای چند رسانه ای ویژه تهیه برنامه های آموزشی، بیشتر به تولید و تدوین برنامه های درسی خود می پردازد . با تقلیل وظیفه معلم به راهنمایی وواگذاری مسئولیت بیشتر به فراگیر، دانش منتقل شده به او دیگر ثابت و از پیش مشخص شده نیست و از کتابها و نوشته های بیروح منتقل نمی شود ( همان منبع ، 59 )
مبانی نظری :
آرزوی بشر برای دستیابی به امکانات و توانمندی های جدید به اندازه خود بشریت قدمت دارد .ما همواره درتکاپوی گسترش مرزهای وجود خود به لحاظ اجتماعی، جغرافیایی یا ذهنی بوده ایم . ظهور و پیدایش جوامع اطلاعاتی ، بسیاری ازفرضیه ها ی آموزش را با پرسش های اساسی روبه رو ساخته است . فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات ، دنیایی را که درآن زندگی می کنیم و روش های یادگیری چگونه زیستن را تغییر داده اند. ICT منبعی باارزش برای تولید دانش ،بستری مناسب برای انتقال محتوا و ابزاری توانمند برای ایجاد تعامل درفرایند یاددهی- یادگیری درکلاس درس می باشد . ( عباسی ، 1384: 34 )
با اینکه بطورکلی پایه و اساس تحولات تعلیم و تربیت درجهان ، از علم و فناوری نشأت می گیرد، ولی درعمل ثابت شده است که اغلب تحولات بزرگ در آموزش و پرورش ریشه درتجربیات و تلاش علمی و عملی معلمان هوشمند و آینده نگرداشته اند . مسلماً درگوشه و کنار کشورما ، معلمان توانمند و خلّاقی هستند که با ابتکار و نوآوری،فناوری را با آموزش تلفیق می کنند و به شیوه های متفاوت ،هر چند با امکانات اندک ، رایانه را به کلاس درس می برند. ( همان منبع ، 35 )
از آنجا که آموزش بیش از هر موضوعی متأثر از تحولات فناوری است ،آموزش و پرورش به عنوان نهاد اصلی و رسمی آموزش درهر جامعه ،نیاز دارد خود را به فناوری های جدید مجهز کند.
امروزه معلمان توانسته‌اند تا با بکارگیری علم و فناوری های جدیداطلاعاتی روش هایی نو خلق‌کنند وکلاس‌درس را از محدوده چهاردیواری خارج کنند و با‌سایر مراکزعلمی و آموزشی در جهان مرتبط سا زند، به گونه ای دیگر مسئلهزمان و‌مکان در دنیای تعلیم و تربیت مانع اصلی به حساب نمی آید و این همه از برکت بکارگیری اندیشه های نو و خلاق معلمان و کارشناسان آموزشی بوده است.فضلی خانی ، 1387: 56 )
جهانی شدن و فناوری اطلاعات :
فناوری اطلاعات ، نقش اساسی در تحقّق و تعمیق اهداف تعلیم و تربیت دارد . گسترش فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارها و مفاهیم ، موجب بسط اطلاعات و دسترسی آسان و کم هزینه برای فراگیرندگان اعم از دانش آموزان ، دانشجویان و معلمان به روش آن لاین می شود و زمینه تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میّسر می سازد .رشد جوامع فرهنگی امروزه در گرو همگرایی و تعامل ، گفتگو و تبادل دانش و اطلاعات و فرهنگ بشری است . دوران واگرایی ، تک گویی و انزواطلبی به پایان رسیده است ، مرزهای جغرافیایی و حتّی مرزهای فرهنگی و عقیدتی نفود پذیر شده اند . باید با آگاهی ، شناخت و هوشمندی و نیز با تکیه بر فرهنگ و مؤلفه های بومی و آمادگی برای پذیرش تحوّلات علمی وبین المللی نقش وجایگاه خود را پیدا کرد وخود را در مواجهه با پدیده های نو و تعیین مسیرهای تحوّل آماده نمود .( علوی ، 1388: 78)
آموزش الکترونیکی چیست ؟
با گسترش فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی ، امروزه روشهای جدیدی در عرصه آموزش و یادگیری به وجود آمده است که
یکی از این روشها ، آموزش الکترونیکی است .
اصطلاح آموزش الکترونیکی ، شامل مجموعه وسیعی از کاربردها و عملکردها از جمله آموزش مبتنی بر رایانه ، کلاس های مجازی و منابع اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال است .
آموزش الکترونیکی ، آموزش مبتنی بر فناوری های ارتباطی مانند رادیو ، تلویزیون ، وسایل ارتباطی و شبکه ای رایانه ای ، به ویژه اینترنت است و به ارائه محتوای آموزشی از طریق رسانه های مجازی اطلاق می شود . در محیط آموزش الکترونیکی ، ابزارهای دیداری و چندرسانه ای پایه و اساس تدریس و یادگیری را تشکیل می دهند . ( فضلی خانی ، 1387: 77)
درآموزش‌الکترونیکی،محتوای‌آموزشی درفرم های متفاوتی قابل ارائه است.مانند فایل های pdf یا html یا فایل های صوتی،تصاویر و فیلم های ویدئویی که به صورت چندرسانه ای هم زمان با صدا و تصویر و سایر ابزارها و برنامه ها در اختیار کاربران و فراگیرندگان در نقاط گوناگون قرار می گیرد .
به طور کلّی در آموزش الکترونیکی امکان برقراری و ارتباط همزمان با استادان و معلمان در ساعت های مشخص ، قابلیت استفاده از محیط های مشارکت گروهی میان فراگیرندگان مانند : انجمنهای الکترونیکی ، گفتگوی الکترونیکی ، فهرست های ارسال مطالب از طریق پست الکترونیکی و … وجود دارد . ( زمانی ، 1386 : 91 )
.نقش حیاتی فناوری الکترونیکی در آموزش و پرورش
یادگیری الکترونیکی زاییده چرخه تحولات سریع و رو به گسترش فناوری های نو به مفهوم واقعی آن است. تاکنون تعاریف متفاوتی از یادگیری الکترونیکی ارائه شده است. ما تعریف “کراس” را که خیلی ها او را مخترع واژه یادگیری الکترونیکی می دانند انتخاب کرده ایم. کراس یادگیری الکترونیکی را دارای شش نشانه به شرح زیر می داند:
-یادگیری الکترونیکی به وسیله اینترنت صورت می گیرد.
– با جدیدترین اطلاعات همراه است.
-مجموعه ای از روش های آموزشی را در برمی گیرد (آموزش های مجازی، همکاری دیجیتالی، شبیه سازی و…) ( زمانی ، 1386: 93 )
-فراگیر محور است و به ویژگی فردی او توجه دارد.
-اینترنت محور نیست، کثرت‌گراست (شامل همه می شود).
-نهایتاً قابلیت انجام دادن فرایندهای اداری و مدیریتی از قبیل: ثبت نام، پرداخت شهریه، نظارت بر روند اجرای فعالیت های یادگیرنده، تدریس و اجرای ارزشیابی از راه دور را فراهم می کند.
به طور کلی، یادگیری الکترونیکی به آن نوع یادگیری گفته می شود که در محیط شبکه به وقوع می پیوندد و درآن مجموعه ای از فناوری چندرسانه ای، فرارسانه ای و‌ارتباطات از راه‌دور به خدمت گرفته می شود و نـوعی یـادگیـری است که در محیط اینترنت صـورت می گیرد و با بهره گیری از فناوری شبکه تسهیل می شود. ( همان ، 98 )
نقش معلم و دانش آموز در روش یادگیری الکترونیکی :
وظیفه و نقش های معلم در این روش را می توان به این صورت بیان کرد :
– طراحی و سازماندهی آموزش
-تسهیل کننده بحث و گفتگو
– هدایت و راهنمایی فرایند یادگیری

-تدریس همزمان و غیرهمزمان
– مدیریت نظام یادگیری
البتّه ایفای نقش های معلم به تنهایی پیچیده و دشوار است . بنابراین ، بخشی از این وظایف به صورت گروهی و با شرکت افراد نظیر تکنولوژیست آموزشی ، طراح آموزشی ، متخصصIT ، مهندس سخت افزار و نرم افزار انجام می شود . یادآوری می شود که معلم در این گروه نقش کلیدی و منحصر به فردی دارد و هیچ کس و هیچ چیزی نمی تواند جایگزین او شود .
فراگیرنده و دانش آموز هم در فرایند یادگیری به صورت فعال شرکت می کند و در تعامل گسترده خود با معلمان ، سایر فراگیرندگان و محتوا را فرامی گیرد .در نظام های آموزشی مبتنی بر فناوری ، تلاش فردی و جمعی فراگیرندگان امکان پذیر است و فراگیرندگان به انجام دادن این گونه تلاش ها تشویق می شوند .( هاشم نژاد ، 1385 : 54 )
مدارس هوشمند نیاز جوامع اطلاعاتی :
مدارس هوشمند به مجموعه ای از مدارس اطلاق می شود که از اینترنت و فناوری اطلاعات استفاده می کنند تا در جهت آموزش به دانش آموزان چند عمل اساسی انجام دهند ، یعنی بتواننددرزمان‌کوتاه‌تری‌مطالب بیشتری‌را‌منتقل کنند و دسترسی فوری و آنی دانش آموزان را به جواب بسیاری از مسائلی که ممکن است در یک کلاس سنّتی برای آنها به عنوان سؤال باقی بماند فراهم کنند.
مدارس هوشمند این توانایی ها را دارند که به طور مرتب معلم و دانش آموز را مورد ارزیابی قرار دهند ، وضعیت فعلی آنها را ارتقاء دهند و اگر معلمی در روش تدریس خود اشکالی دارد ، آن روش را اصلاح کند . در این مدارس درس تابث نیست و محیط کاملاً باز است.گرچه‌موضوع ها موردبحث‌کاملاً مشخص است ولی با‌توجه به توانمندی دانش آموزان و کشش آنها می توان دایره توسعه دانش را وسیعتر کرد . ( همان منبع ، 56 )
بنابراین مدرسه هوشمند فضایی است که در آن برای تولید ، توزیع و استفاده از اطلاعات ، آموزش های لازم به دانش آموزان داده می شود تا آنها بتوانند هم در امور‌درسی و هم برنامه های آینده خود زمینه توسعه علمی و اشتغال برنامه کاری خود را فراهم کنند .
ضرورت استفاده از تکنولوژی در آموزش :
از مهم ترین شاخص های توسعه در یک کشور کیفیت برونداد نظام آموزشی است که آن نیز به چگونگی نظام انتقال اطلاعات برنامه ریزی شده آموزش به فراگیرندگان و نیز بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری بستگی دارد. در دنیای امروز این امر مهم را فناوری آموزشی بر عهده دارد که استفاده بهینه از فناوری آموزشی در جریان تدریس به سبب فعال کردن حواس فراگیران ،امرآموزش را واقعی تر و نیز عملی تر نموده و ضمن غنی کردن کیفیت تدریس و یادگیری ،کارایی تعلیم و تربیت را ارتقاء بخشیده است .درس هایی مانند علوم ، جغرافیا ، زمین شناسی ، آزمایشگاه علوم زیستی و حتّی ادبیات می توانند از وسایل تکنولوژی و کمک آموزشی مؤثر در یادگیری استفاده نمایند . ( عطاران ، 1388 : 75 )
چون حالت مجسم در ذهن دانش آموزان به وجود می آید و درک آنها نسبت به درس افزایش می یابد در نتیجه بهره وری در سیستم آموزش به وسیله وسایل آموزشی و تکنولوژی بالا می رود و بازدهی هم از نظر قبولی و معلومات بسیار زیاد می شود .
نبود الگوهای مناسب ،ضعف بزرگ مدارس کشور است :
شاید‌برای‌همهما(مخصوصاًمعلمان)این سؤال‌پیش‌آمده‌باشد‌که‌چرا باید‌از فناوری اطلاعات و ارتباطات درکلاس استفاده کرد؟ این که چطور یاد می گیرند و خلاصه اینکه این یادگیری چگونه می‌تواندبرای تمام دانش‌آموزان کلاس به طور مؤثر سازماندهی شود،از سؤالاتی هستند که توسط معلمان مطرح می شوند از آنجا که روش برنامه ریزی ما،سازماندهی و اداره کردن فعالیتها درکلاس درس به واقع منعکس کننده افکار و هدفها دربارهیادگیری‌بچه ها می باشد، باید‌تمام سعی و تلاشمان این باشد که میزان علاقه مندی بچّه ها را افزایش دهیم ،انگیزه های آنان را تقویت کنیم و آنان را تشویق کنیم تا علیرغم وجود مشکلات به‌سمت وسوی‌موفقیت پیش‌بروند‌.سعی‌نموده‌کمکشان کنیم تا آموخته های قبلی خود را با آموزه های جدید مرتبط کنند. پس از آنها می خواهیم تا حس اعتماد به نفس و استقلالشان را در یادگیری افزایش دهند. و الگوهای مناسبی در زمینه فناوری اطلاعات را به معلمان و دانش آموزان معرفی نماییم . ( همان منبع ، 78 )
نقش معلمان در به کارگیری فناوری اطلاعات :
تلاش برای جایگزین نمودن ماشین آموزشی به جای معلم بارها مطرح شده و محدود به آموزش های کاملا مجازی امروز نمی باشد. با فراگیر شدن مراکز سمعی بصری در مدارس و فیلم های آموزشی این تصور به وجود آمد که این رسانه ها جایگزین معلم در کلاس درس خواهند شد و این مقوله تا حد زیادی منجر به مقاومت معلمان در برابر نوآوری های آموزشی گردید. رویای جایگزینی ماشین به جای معلم نه تنها محقق نشد بلکه هر چه قدرت و قابلیت تکنولوژی در آموزش بیشتر می شود نقش معلم پر رنگ تر می شود. ( بیلولی ، 1385 : 112 )
بیل گیست مدیر شرکت مایکروسافت در سخنرانی خود آورده است ” شرکت مایروسافت قوی ترین بسته نرم افزاری خود را که خواهد ساخت باز هم نمی تواند جای معلم را بگیرد” . توجه به تربیت معلم برای استفاده بهینه از فناوری اطلاعات در امر آموزش روز به روز در حال افزایش است در این راستا بانک جهانی ده درس را برای استفاده بهینه از قابلیت های فناوری اطلاعات در آموزش کشور های در حال توسعه گوشزد کرده است که یکی از این دروس ” کار آموزی ،کارآموزی،کارآموزی ”
یونسکو (2003) شاخص های ارزشیابی میزان به کارگیری از فناوری اطلاعات در آموزش 18 کشور درحال توسعه و توسعه یافته را بررسی نموده است که تمام 18 کشور مورد مطالعه تربیت معلم و نیروی انسانی کار آمد را به عنوان یک شاخص مهم ارزیابی به کار برده اند، که در این میان می توان به کشور هایی چون آمریکا، انگلیس و کانادا اشاره نمود. شواهد فوق و هزارن برنامه آموزش مهارت های فناوری اطلاعات در اکثر کشور ها من جمله ایران گویایی دو واقعیت است : ( قشقاییان ، 1387 : 40 )
استانداردها حرفه ای معلمان در به کارگیری فناوری اطلاعات:
از جمله استانداردها که توسط بسیاری ازمتخصصان در جهان و ایران پذیرفته شده است مهارت های تحت عنوان ICDL می باشد و از آن تحت عنوان مهارت های هفتگانه یاد می شود. لیکن باید توجه داشت اولا برخی از مهارت ها برای معلمان بسیاری از رشته ضرورت ندارد؛ از طرفی دانش و مهارت فناوری اطلاعات با کاربرد آموزشی آن متفاوت است. موید این سخن نتایج ارزشیابی از پروژه به کارگیری فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش هنگ کنگ می باشد با وجود اینکه حدودا صد درصد معلمان آموزش های پایه فناوری اطلاعات و 92 درصد مهارت های تخصصی را آموزش دیده اند فقط حدود50 درصد معلمان مورد مطالعه توانایی ادغام فناوری اطلاعات را در برنامه درسی داشته اند(احرمان ،2005). بر این اساس باید دانش عملی و مفهومی فناوری اطلاعات را میزان به کارگیری آن تفکیک نمود. ( عطاران ، 1388 : 95 )
بنابرآنچه گذشته، لزوم بازنگری در استانداردحرفه ای معلمان ضروری می باشد. از آنجا که بررسی تمام استانداردها در این مختصر نمی گنجد در این بخش به عنوان نمونه استانداردهای ملی تکنولوژیکی معلمان که توسط جامعه بین المللی تکنولوژی در آموزش به تصویب رسیده است را بررسی می نماییم. این انجمن جهت ارائه استانداردهای حرفه ای معلمان در زمینه فناوری اطلاعات ابتدا استانداردهای ملی تکنولوژی آموزشی برای دانش آ موزان را تدوین نموده است. بنابراین شش طبقه مهارت فناوری اطلاعات برای دانش آموزان عبارتند از : 1) مهارت مفاهیم پایه و سیستم های عامل 2) مهارت مسائل انسانی اجتماعی و اخلاقی در به کارگیری فناوری اطلاعات 3) مهارت ابزار های تولید و خلاقیت دانش آموزان 4) مهارت کار با با ابزار های ارتباطی 5)مهارت کار با ابزار پژوهشی فناوری اطلاعات 6)مهارت کار با ابزار حل مساله و تصمیم گیری فناوری اطلاعات . شایان توجه است که هر طبقه مهارت تحلیل شده و خود دارای مهارت های دیگر است. ( قشقاییان ، 1387 : 51 )
فناوری اطلاعات و شبکه های الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت معلمان:
اساسی ترین سوال بعد از مشخص شدن نوع مهارت ها و استانداردهای مورد نیاز معلمان، بررسی رویکردهای آموزشی در تربیت معلم و آموزش استانداردها می باشد.آموزش و توسعه ی حرفه ای معلمان می تواند به روش های مختلفی باشد که در این جا به سه رویکرد بسنده می شود.
1) دوره های آموزش تربیت معلم در دانشگاه 2)دورهای آموزش ضمن خدمت کلاسی و کارگاهی3) فرصت های یادگیری مستقل مرکز آمار آموزشی آمریکا در زمینه آموزش مهارت های فناوری اطلاعات گزارش کرده که از میان این سه رویکرد 83 درصد معلمان آموزش های دانشگاهی را در حد خیلی زیاد اثر گذارگزارش نموده اند حال اینکه این درصد گزارش شده برای آموزش های ضمن خدمت 88 درصد و برای رویکرد سوم یعنی یادگیری مستقل 93 درصد بوده است این آمار نشان می دهد که رویکرد سوم یعنی یادگیری های مستقل بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.( بیلولی ، 1385 : 69 )
ملاحظات عمومی و خاص در طراحی شبکه های الکترونیکی معلمان:
برای طراحی و پیاده سازی شبکه های الکترونیکی معلمان دو دسته عوامل را باید مد نظر قرار داد. ملاحضات عمومی که مربوط به تمام شبکه های الکترونیکی می باشد که برسطح انگیزش کاربران تاثیر گذاشته و سهولت حرکت در بین بخش های مختلف شبکه را ممکن می سازد. دسته دوم عوامل تخصصی و تاثیر گذار در کارآمدی و اثربخشی شبکه های الکترونیکی آموزشی می باشد که باید در طراحی ، اجرا و ارزشیابی شبکه های الکترونیکی معلمان مد نظر قرار داد. رونیو و استروبل (1999) در موفقیت شبکه های الکترونیکی دو دسته عوامل را شناسایی نموده اند ؛ویژگی های کاربران و ویژگی های شبکه.ویژگی های چون سن کاربران ،تجارب قبلی آنها در کار با تکنولوژی ،نگرش آنها نسبت به شبکه ها و کامپیوتر جزء عوامل عمومی و مشترک می باشند.حال اینکه علاوه بر این عوامل در شبکه های آموزشی سطح راحتی و مهارت کار با تکنولوژی و ترجیحات یادگیرندگان در انتخاب رسانه و میزان علاقه آنها عامل تعیین کننده برای اثربخشی شبکه های الکترونیکی آموزشی می باشد.
پژوهش داونز(1993) نشان داده از میان عوامل مربوط به ویژگی های یادگیرنده گان عواملی مانند جنس ،سن ،تجارب قبلی و فعلی کار با کامپیوتر معلمان بسیار تعیین کننده می باشد.
عوامل متعددی در به کارگیری آموزشی از شبکه ها تاثیر دارند و وجود شبکه با کاربرد آموزشی آن متفاوت است . به عنوان نمونه 97 درصد مدارس ابتدایی و 99 درصد مدارس متوسطه و 95 مدارس استثنائی هنگ کنگ به وب سایت مدرسه دسترسی داشته اند لیکن فقط 52 درصد از مدارس ابتدایی و 88.4 درصد از مدارس متوسطه و 45.5 درصد از مدارس استثنایی وب سایت تخصصی مرتبط با موضوعات درسی داشته اند. ( عبداله زاده ، 1387 : 54 )
مراحل ساماندهی و تشکیل شبکه الکترونیکی معلمان:
آشنایی اولیه ،تعیین منابع؛ تصمیمات مربوط به طراحی و نحوه ارتباط بین معلمان و… حضور فیزیکی معلمان را می طلبد؛ گام اول در طراحی شبکه های الکترونیکی معلمان حضور فیزیکی آنهادر یک شبکه منسجم و همیارانه است.برمبنای تعاریف ارائه شده ” شبکه معلمان متشکل از چند معلم می باشد که از مدارس مختلف دور هم گرد می آیند و برای یک مدت طولانی روی یک نوآوری خاص در آموزش کار می کنند(موننن و وگت 1998،ص 103)این تعریف سه ویژگی برای شبکه معلمان مشخص می نماید: ( همان منبع ، 66 )
اولا؛حد اقل اعضاء بیش از دو نفر می باشد.دوما؛ معلمان شرکت کننده در شبکه باید هر کدام از مدرسه جداگانه باشند.سوما؛ همگی بر روی یک نو آوری و کاربرد آن در آموزش کار کنند به این معنا که فلسفه وجودی و هدف اصلی شبکه معلمان به کارگیری نوآوری درآموزش است.در مقاله حاضر شبکه معلمان روی به کارگیری نوآوری های مربوط به ICT در کلاس درس کار می نمایند.موننن و وگت (1998) برای اعضاء شبکه معلمان موارد زیر را خاطر نشان می کنند:
1- تعداد معلمان بیش 10 تا 15 نفر نباشد که می توان دو یا سه معلم را از 4 تا هفت مدرسه انتخاب نمود.

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید